Phòng Đơn

  • Giường: 1,6m x 2,1m (2 người)
  • Phòng không có cửa sổ
Giá: 380.000đ/ 1 Ngày Đêm

Phòng Đơn

  • Giường: 1,6m x 2,1m (2 người)
  • Phòng có cửa sổ
Giá: 400.000đ/ 1 Ngày Đêm

Phòng Gia Đình

  • 2 Giường đơn: 1,6m x 2,1m (4 người)
Giá: 480.000đ/ 1 Ngày Đêm

Phòng Đôi

  • 2 Giường đơn: 1,6m x 2,1m (4 người)
Giá: 480.000đ/ 1 Ngày Đêm

Phòng VIP

  • 1 Giường đơn: 1,8m x 2,2m (2 người)
Giá: 450.000đ/ 1 Ngày Đêm

Phòng Super VIP

  • 1 Giường đơn: 1,8m x 2,2m (2 người)
Giá: 550.000đ/ 1 Ngày Đêm

VIDEO GIỚI THIỆU CHI TIẾT CÁC PHÒNG